• Sản phẩm được gắn thẻ “tấm chắn”

tấm chắn

 • 20,000,000VND
  Tấm chắn bụi bảo vệ môi trường Tấm chắn bụi bảo vệ môi trường Thông tin chi tiết: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM   Số 23 Hàn Thuyên Phạm Đình Hổ Quận hai bà Trưng Hà Nội  1900 0158  0936886259 Mr.Dũng  phanxuandung.asian@gmail.com Văn phòng đại diện HCM: 114B Bạch Đằng, phường […]
 • Tấm chắn bụi khai thác Tấm chắn bụi khai thác Thông tin chi tiết: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM   Số 23 Hàn Thuyên Phạm Đình Hổ Quận hai bà Trưng Hà Nội  1900 0158  0936886259 Mr.Dũng  phanxuandung.asian@gmail.com Văn phòng đại diện HCM: 114B Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
 • Tấm chắn bụi kho than Tấm chắn bụi kho than Thông tin chi tiết: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM   Số 23 Hàn Thuyên Phạm Đình Hổ Quận hai bà Trưng Hà Nội  1900 0158  0936886259 Mr.Dũng  phanxuandung.asian@gmail.com Văn phòng đại diện HCM: 114B Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
 • 20,000,000VND
  Tấm chắn bụi kho than nhiệt điện Tấm chắn bụi kho than nhiệt điện Thông tin chi tiết: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM   Số 23 Hàn Thuyên Phạm Đình Hổ Quận hai bà Trưng Hà Nội  1900 0158  0936886259 Mr.Dũng  phanxuandung.asian@gmail.com Văn phòng đại diện HCM: 114B Bạch Đằng, phường […]
 • 20,000,000VND
  Tấm chắn bụi than 90x400cm Tấm chắn bụi đa năng Thông tin chi tiết: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM   Số 23 Hàn Thuyên Phạm Đình Hổ Quận hai bà Trưng Hà Nội  1900 0158  0936886259 Mr.Dũng  phanxuandung.asian@gmail.com Văn phòng đại diện HCM: 114B Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
 • 20,000,000VND
  Tấm chắn bụi than tổng hợp Tấm chắn bụi than tổng hợp Thông tin chi tiết: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM   Số 23 Hàn Thuyên Phạm Đình Hổ Quận hai bà Trưng Hà Nội  1900 0158  0936886259 Mr.Dũng  phanxuandung.asian@gmail.com Văn phòng đại diện HCM: 114B Bạch Đằng, phường 2, quận […]
 • Tấm tôn chắn bụi khai thác mỏ công nghiệp Tấm tôn chắn bụi khai thác mỏ công nghiệp Thông tin chi tiết: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM   Số 23 Hàn Thuyên Phạm Đình Hổ Quận hai bà Trưng Hà Nội  1900 0158  0936886259 Mr.Dũng  phanxuandung.asian@gmail.com Văn phòng đại diện HCM: […]
 • Tôn chắn bụi khai thác mỏ Tôn chắn bụi khai thác mỏ Thông tin chi tiết: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK CÔNG NGHỆ OBD VIỆT NAM   Số 23 Hàn Thuyên Phạm Đình Hổ Quận hai bà Trưng Hà Nội  1900 0158  0936886259 Mr.Dũng  phanxuandung.asian@gmail.com Văn phòng đại diện HCM: 114B Bạch Đằng, phường 2, quận […]
1900 0158
0936886259