• QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH OBD Việt Nam, Là Đại Diện Bán hàng của các hãng sản xuất máy móc thiết bj lớn Trung Quốc.

Vì vậy, Bảo hành sản phẩm là trách nhiệm của công ty đối với khách hàng. Tất cả sản phẩm được bảo hành, theo hợp đồng kí kết. Đối với sản phẩm không kí hợp đồng, OBD Bảo hành trong vòng 1 tháng và đổi mới 100%. Vì vậy, khách hàng tuân thủ chế độ và quy định bỏ hành. Để tránh trường hợp không xác định được Bảo hành máy móc thiết bị do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Lh hotline để được hướng dẫn cụ thể.

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH OBD Việt Nam, Là Đại Diện Bán hàng của các hãng sản xuất máy móc thiết bj lớn Trung Quốc.

Vì vậy, Bảo hành sản phẩm là trách nhiệm của công ty đối với khách hàng. Tất cả sản phẩm được bảo hành, theo hợp đồng kí kết. Đối với sản phẩm không kí hợp đồng, OBD Bảo hành trong vòng 1 tháng và đổi mới 100%. Vì vậy, khách hàng tuân thủ chế độ và quy định bỏ hành. Để tránh trường hợp không xác định được Bảo hành máy móc thiết bị do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Lh hotline để được hướng dẫn cụ thể. Cám ơn

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH OBD Việt Nam, Là Đại Diện Bán hàng của các hãng sản xuất máy móc thiết bj lớn Trung Quốc.

Vì vậy, Bảo hành sản phẩm là trách nhiệm của công ty đối với khách hàng. Tất cả sản phẩm được bảo hành, theo hợp đồng kí kết. Đối với sản phẩm không kí hợp đồng, OBD Bảo hành trong vòng 1 tháng và đổi mới 100%. Vì vậy, khách hàng tuân thủ chế độ và quy định bỏ hành. Để tránh trường hợp không xác định được Bảo hành máy móc thiết bị do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Lh hotline để được hướng dẫn cụ thể. Cám ơn

Cám ơn

1900 0158
0936886259